PERSONALITĂŢI

 

POVEŞTI
DE SUCCES

 

PROMOŢII

 

PERSONALITĂŢI

 
 
 
 1. POPESCU VIFOR ȘTEFAN MIHAI
 2. BĂIA GHEORGHE
 3. BĂICOIANU CONSTANTIN
 4. DINU ION
 5. DRĂGĂNESCU CONDREA
 6. DUMITRESCU ION
 7. GEORGESCU GHEORGHE
 8. GROSU HORIA
 9. ȘERBAN MIHAI
 10. TEODOREANU NICOLAE
 11. VAN ILIE

Popescu - Vifor Ştefan MihaiEste absolvent al Faculăţii de Zootehnie din Bucureşti, promoţia anului 1953.

După o perioadă de doi ani în care a lucrat în Ministerul Gospodăriilor Agricole de Stat ca Inginer metodolog la Serviciul Zootehnic şi apoi Şef al Serviciului de Învăţământ, este încadrat Asistent la Disciplina de Zootehnie Generală. În anul 1957 este promovat Şef de lucrări şi numit Prodecan al Facultăţii de Agricultură şi Zootehnie. După pensionarea Profesorului Băicoianu a fost numit titular al disciplinei de Zootehnie Generală.

În perioada 1954-1970 a ocupat, în paralel, funcţia de Director general adjunct în Ministerul Învăţământului.

În anul universitar 1965-1966 a urmat un curs postuniversitar la Institutul de Genetică animală al Universităţii din Edinburgh, obţinând Diploma în Genetică animală.

În anul 1971 este promovat prin concurs, Conferenţiar şi în 1974 obţine titlul ştiinţific de Doctor în Agronomie.

În anul 1978 este promovat, prin concurs, Profesor titular al disciplinelor de Genetică animală şi Eredopatologie.

În perioada 1990-1992 a fost Rectorul Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu”.

Băia GheorgheA absolvit cursurile Facultăţii de Agronomie din cadrul Academiei de Înalte Ştiinţe Agronomice din Cluj în anul 1934, precum şi Seminarul pedagogic universitar din Cluj în anul 1937, Doctor în Ştiinţe naturale, specializarea „Nutriţie animală”, titlu ştiinţific obţinut la Universitatea „Martin Luther” din Halle Wittenberg, Germania.

În perioada 1939-1949 a activat ca cercetător, Şef al „Laboratorului de studiul însuşirilor fizico-chimice ale fibrelor de lână” din cadrul Secţiei de Zootehnie a Institutului de Cercetări Agricole al României. În perioadele 1949-1955 şi 1965-1968 a ocupat funcţii de conducere în cadrul Institutului de Cercetări Zootehnice, iar în perioada 1957-1965 a fost Director de Secţie în cadrul Institutului de Cereale şi Plante Tehnice Fundulea.

În 1950 este titularizat Conferenţiar şi apoi în 1951 Profesor la Facultatea de Zootehnie din Bucureşti, disciplina „Alimentaţia animalelor domestice”, funcţie pe care o deţine până la pensionare (1977).

În anul 1962 obţine titlul de Doctor docent în Ştiinţe Agricole.

În perioada 1968– 1972 a fost Decan al Facultăţii de Zootehnie.

A fost Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

A fost unul dintre creatorii Institutului de Biologie şi Nutriţie Animală (IBNA), astăzi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologia şi Nutriţia Animalelor, Balotești.

Băicoianu Constantin


Absolvent al Şcolii Superioare de Agricultură de la Herăstrău, iar în 1921 şi al Academiei Agricole din Cluj. În anul 1926 obţine titlul de Doctor în Zootehnie la Universitatea Agricolă din Viena.

A fost Şeful Secţiei de Creşterea animalelor din cadrul Institutului de Cercetări Agricole al României din anul 1935 până în anul 1947 când Secţia a fost preluată de Institutul de Cercetări Zootehnice.

În anul 1949 a fost încadrat Conferenţiar la Catedra de Zootehnie a Facultăţii de Agronomie, iar în 1952 Profesor, titular al disciplinei „Zootehnie generală” din cadrul Facultăţii de Zootehnie, funcţie pe care o ocupă până la pensionare.

A înfiinţat (1931), organizat şi condus Staţiunea Avicolă Băneasa, prima Staţiune avicolă din ţara noastră, devenită din 1948 bază didactică şi de cercetare a Facultăţii de Zootehnie.

A efectuat studii referitoare la fecundarea artificială la ovine, precum şi cercetări referitoare la ameliorarea rasei de taurine Sura de stepă.

În 1969 a fost ales Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe agricole şi Silvice.

Dinu IonAbsolvent al Facultăţii de Zootehnie din Bucureşti, promoţia 1954.

După absolvirea facultăţii până în anul 1972 a ocupat diferite funcţii în cercetare: Cercetător ştiinţific şi Secretar tehnico-ştiinţific în cadrul Academiei Române, Cercetător ştiinţific principal în I.C.Z., Director tehnic I.C.C.A. Bucureşti, Director S.C.C.P. Periş, Expert ştiinţific C.N.S.T. În această perioadă a obţinut şi titlul ştiinţific de Doctor în Agronomie.

În anul 1972 este numit Profesor universitar la Facultatea de Zootehnie, disciplina de Creşterea suinelor, ocupând până în 1980 şi funcţia de decan, funcţie pe care a mai ocupat-o şi în perioada 1992 – 2000.

A fost Prorector şi apoi Rector al I.A.N.B. în perioada 1984 – 1990.

A fost Consilier diplomatic la Ambasada Română de la Washington D.C. între anii 1980-1982.

A fost Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice în cadrul căreia, în perioada 1992-1998, a deţinut şi funcţia de Preşedinte al Secţiei de Zootehnie.

Drăgănescu CondreaEste absolvent al Facultăţii de Zootehnie din Bucureşti promoţia anului 1953. După absolvire, a fost repartizat ca Inginer metodolog la Direcţia Cadre şi Învăţământ din Ministerul Agriculturii. În anul 1954 este încadrat, prin cumul, Asistent la disciplina Zootehnie generală din cadrul Facultăţii de Zootehnie din Bucureşti. În 1963 este avansat Şef de lucrări la aceeaşi disciplină. În anul 1970 obţine titlul ştiinţific de Doctor în Agronomie, iar un an mai târziu este avansat, prin concurs, Conferenţiar titular al disciplinei Ameliorarea animalelor.

În perioada 1974 – 1976 a fost Profesor la Universitatea Naţională de Agricultură din Zair.

În 1990 este promovat, prin concurs, Profesor şi este ales Decan al Facultăţii de Zootehnie din Bucureşti, funcţie pe care o deţine până în anul 1992.

În 1991 este ales Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Dumitrescu IonEste absolvent al Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti, promoţia 1950.

Doctor în Medicină Veterinară din anul 1969.

După absolvirea facultăţii a fost încadrat Asistent universitar la disciplina Reproducţia animalelor de la Facultatea de Zootehnie din Bucureşti. Ocupă această funcţie până în anul 1969 când este avansat prin concurs Şef de lucrări, iar în 1971 Conferenţiar universitar, titularul disciplinei Reproducţia animalelor.

În perioada 1980 – 1981 a fost Decan al Facultăţii de Zootehnie.

A fost Membru corespondent al Societăţii Italiene pentru Progresul Zootehniei.

Georgescu GheorgheEste absolvent al Facultăţii de Zootehnie din Bucureşti promoţia 1955 şi al Facultăţii Tehnico-economică din Institutul Politehnic din Bucureşti, promoţia 1961.

În 1955 a fost încadrat ca preparator la Disciplina de Creşterea bovinelor şi cabalinelor.

A parcurs toate etapele ierarhiei universitare, obţinând gradul de Profesor universitar în anul 1987. În anul 1968 obţine titlul ştiinţific de Doctor în Agronomie.

În perioada 1996 – 2003 a fost Şeful Catedrei de Exploatarea animalelor.

A fost Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Director al Stațiunii Didactice Belciugatele și Șef laborator la Institutul pentru Creșterea Bovinelor, Balotești.

Grosu HoriaProfesor la disciplina Ameliorarea animalelor din cadrul departamentului de Științe formative în creșterea animalelor și industria alimentară (2003-prezent).

Este absolvent al Facultăţii de Zootehnie din Bucureşti, promoţia anului 1987.

În anul 2003 este ales Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, iar în 2007 Membru titular.

În 2008 a absolvit cursurile Facultăţii de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de valori din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

A fost Director al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, iar în prezent este Director general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală (IBNA) Baloteşti.

Şerban MihaiEste absolvent al Facultăţii de Chimie din Universitatea Bucureşti, promoţia anului 1954.

În perioada 1954 – 1978 a activat în cercetare la Institutul de Biochimie al Academiei Române. În această perioadă a obţinut titlul ştiinţific de Doctor în Chimie (1964) şi a fost atestat Doctor Docent (1970).

În anul 1973 a fost încadrat, în urma concursului susţinut, Profesor titular al disciplinei de Biochimie de la Facultatea de Zootehnie din Bucureşti, funcţie pe care o îndeplineşte până în anul 1992 când se pensionează.

A fost Membru corespondent al Academiei Române.

Teodoreanu NicolaeA absolvit cursurile Şcolii Superioare de Medicină Veterinară în anul 1912. Până în 1920 a fost Şef de lucrări la Catedra de Patologie şi zootehnie din cadrul Şcolii Superioare de Medicină Veterinară, după care pleacă în Germania pentru studii doctorale.

Împreună cu Nicolae Filip se ocupă de organizarea Oieriei Palas, fiind directorul acestei unităţi timp de 23 de ani. A condus Secţia de Biologie aplicată din cadrul Institutului de Cercetări Zootehnice până la pensionare.

În perioada 1948 – 1950 a făcut parte din corpul profesoral al Facultăţii de Zootehnie ca titular al disciplinei de Zootehnie generală.

A fost Membru Corespondent al Academiei Române. În 1969 a fost ales Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

Van IlieProfesor universitar, disciplina „Tehnologia creşterii păsărilor” din cadrul departamentului Tehnologii de producție și procesare.

Este absolvent al Facultăţii de Zootehnie din Bucureşti, promoţia anului 1975.

După terminarea studiilor universitare a lucrat până în anul 1992 la Avicola Tărtăşeşti ca Şef de fermă şi apoi Director.

În perioada 1992 – 1997 a ocupat funcţia de Director General în Ministerul Agriculturii.

În anul 1990 a obţinut titlul ştiinţific de Doctor în Agronomie.

În perioada 2008 – 2012 a fost Decanul Facultăţii de Zootehnie din Bucureşti.

În anul 2002 a fost ales Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, iar în 2019 Membru titular şi Preşedinte al Secţiei de Zootehnie.

Este Preşedintele Societăţii Române de Zootehnie şi al Uniunii Crescătorilor de Păsări din România.