BIBLIOTECA USAMV

 
 

BIBLIOTECA
FACULTĂŢII

 
 

JURNALUL
FACULTĂŢII

 
 

MANUALE

 
 

BIBLIOTECA USAMV

 
 

Studenţii au la dispoziţie sălile de lectură din Biblioteca Centrală a U.S.A.M.V. si Biblioteca Facultății de Medicină Veterinară, în care vor putea studia materialul bibliografic corespunzător specializării (cărţi, reviste ştiinţifice, volume ale conferinţelor, teze de doctorat etc.).
De asemenea, pentru studiul bibliografic studenţii Facultății de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere pot folosi sala de lectură existentă în cadrul facultăţii în corpul A, la etajul 2 sala 117, dotată cu publicaţii şi calculatoare conectate la internet.


Programul bibliotecii centrale:

În timpul anului universitar: Luni – Vineri: 7:30 – 18:00

În timpul sesiunii: Luni – Vineri: 7:30 – 18:00 și Sâmbătă: 07:30 – 14:30

În timpul vacanțelor: Luni – Vineri: 7:30 – 15:30

Pentru deschiderea fișei de lectură sunt necesare:

  • carnetul de student vizat la zi;
  • carte de identitate;
  • personalul didactic și nedidactic trebuie să prezinte legitimația de serviciu vizată la zi sau să aducă o adeverinţă de angajat al USAMV, de la Serviciul Resurse Umane.