DOSAR BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL

 
 

Se vor lua în considerare studenţii de la buget şi doar studenţii de la taxă, care au achitat tranşa până pe 12 octombrie2015.

Actele necesare întocmirii dosarului (aţentie documentele se pun într-un dosar plic):


1. Adeverinţe de salariat, cu venitul net pe ultimele 3 luni: sept./aug./iulie 2015 (salariul minim pe economie: 1050 lei)

2. Adeverinţe de la fraţi/surori care sunt la şcoala generală/liceu/facultate. În cazul în care aceştia sunt preşcolari, aduceţi o copie a certificatului de naştere.

3. Cupoane de de somaj. pe ultimele 3 luni: sept./aug./iulie 2015. dacă nu mai aveţi cupoanele de pensie/somaj/ajutor de somaj. În original, se poate aduce o adeverinţă de casa de pensii (şomaj). Din care să rezulte pensia (şomaj/ajutor de şomaj).

4. Copii legalizate a certificatelor de deces ale parinţilor decedaţi, dacă este cazul.

5. Declaraţie dată în faţa notarului. în cazul în care unul dintre părinţi nu lucrează (casnic).

6. Declaratie data în faţa notarului, în cazul în care unul dintre părinţi nu contribuie la intreţinerea studentului (părinţi divorţaţi).

7. Adeverinţă de la primarie în care să se specifice dacă părinţii deţin sau nu teren agricol şi veniturile realizate/sau nu în urma folosirii acestuia.

8. Adeverintă de la administraţia financiară din care să rezulte veniturile realizate/sau nu, de c ătre părinţi, în urma altor activităţi. Dosarul trebuie să mai conţina declaraţie - solicitare de bursă socială (se ia de la secretariat).

Perioada de depunere a dosarului: 5 - 16 oct. 2015, la secretariat, în intervalul 12-14.

Atentie!!!! Nu se primesc dosare incomplete şi nici după data de 16 oct. 2015. pentru întrebări secretariatul vă stă la dispoziţie în intervalul 12-14, de luni până vineri.

Anunţ!

1. În cazul în care venitul lunar este zero este necesară anchetă socială eliberată de primărie.

Atenţie!!!!

Dosarul nu se primeşte fără documentul mai sus menţionat.