Cazare Octombrie 2016

 
  

Cazările pentru studenții din anul I, înscriși în sesiunea iulie 2016, vor avea loc în perioada 01-02.10. 2016, în intervalul orar 8:00-18:00, la Serviciul Campus Studențesc.

Fetele vor fi cazate în căminul A2, iar băieții în căminul A1.

Camerele sunt de 4, 5 sau 6 locuri, în funcție de numărul cererilor înregistrate. Plata se face în avans pe 3 luni, după cum urmează:

  • 4 locuri în cameră: 160 lei/lună/pers. x 3 luni= 480 lei
  • mai mult de 4 locuri/cameră: 120 lei/lună/pers. x 3 luni= 360 lei

Studenții care sunt orfani de ambii părinți, proveniți de la centrele de plasament sau studenții care au un părinte cadru didactic beneficiază de reducere 100% la plata regiei de cămin în condițiile prezentării copiilor de pe certificatele de deces sau a unei adeverințe de la școală, semnată de conducerea instituției de învățământ și avizată de inspectoratul școlar.

Studenții (băieți) cu cereri de precazare înregistrate la administrația căminului A1 vor fi repartizați în căminele A3, A8 și A9.
Studenții (fete) cu cereri de precazare înregistrate la administrația căminului A2 vor fi repartizați în căminele A3, A5, A6 și A9.
Masteranzii de anul I vor fi repartizați în căminele A5, A6 și A7.

Studenții care au depus cerere de precazare la secretariatul Direcției Campus Studențesc vor fi repartizați în căminele unde sunt colegii acestora de facultate și an.

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE:

  • două exemplare ale contractului de cazare (un exemplar pentru student și unul pentru administrația căminului)- contractele de cazare vor fi oferite de administrația căminului;
  • proces verbal de predare-primire- va fi oferit de administrația căminului;
  • carte deidentitate (original și copie xerox)

REGIE DE CĂMIN:

  • 2 pers. în cameră- 220 lei/pers.
  • 3 pers. în cameră- 160 lei/pers.
  • 4 pers. în cameră- 160 lei/pers.
  • mai mult de 4 în cameră- 120 lei/pers.