Înscriere examen de disertație

 
 

În atenţia absolvenţilor programelor de studii de masterat: informații despre înscrierea la sesiunile de susținere a lucrărilor de disertație se pot vizualiza la secțiunea Studenți>Finalizare studii sau în următoarele link-uri:

Proiectarea și Dezvoltarea Fermelor Zootehnice

Biosecuritatea Produselor Alimentare

Tehnologii Speciale în Industria Alimentară - sesiunea februarie

Tehnologii Speciale în Industria Alimentară - sesiunea martie