ADMITERE SEPTEMBRIE 2017

 
 

C A L E N D A R U L

desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017– 2018 – sesiunea II

la studii universitare de licenţă învățământ cu frecvenţă, proba de concurs: INTERVIU

 

SEPTEMBRIE 2017

04 – 12 septembrie - Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilelor de duminică 10 septembrie a.c. când nu se fac înscrieri;

12 septembrie - Ultima zi pentru depunerea documentelor în original (diploma de bacalaureat sau adeverința), necesară pentru ocuparea unui loc cu finanțare de la buget;

13 septembrie - Afișarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;
                        - Afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;
                        - Afișarea listei candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în niciuna din primele două liste);

13 – 14 septembrie - Încasarea taxei de înmatriculare pentru candidații de pe Lista locurilor cu finanțare de la buget;
                                - Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă.

15 septembrie - Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizat;
                        - Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat;
                        - Afișarea listei candidaților <<RESPINȘI>> (include și candidații care nu au achitat taxa de înmatriculare și TRANȘA I din taxa de studii).

 

 

C A L E N D A R U L

desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017– 2018 – sesiunea II

la studii universitare de master

 

SEPTEMBRIE 2017

11 – 14 septembrie - Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00;

15 septembrie - Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatului în urma probei scrise;

15 septembrie - Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul probei scrise și/sau rezultatul concursului și comunicarea deciziei;

18 – 20 septembrie - Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă;

21 septembrie - Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat.