In atenția studenților de la învățământul cu taxă

 
 

Cuantumul tranșelor taxei de studii anuale la învățământul cu taxă,studii universitare de licență, valabil pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează: Anunț taxă licență

Cuantumul tranșelor taxei de studii anuale la învățământul cu taxă,studii universitare de masterat, valabil pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează: Anunț taxă master

 

Beneficiar cont: USAMV București

Cod fiscal beneficiar: 4602041

Cont IBAN beneficiar: RO35TREZ70120F330500XXXX

Pe lângă ordinul de plată ce atestă plata taxei. Studenții trebuie să transmită următoarele:

  • Numele și prenumele studentului
  • CNP-ul studentului
  • Tipul taxei pe care o plătește (taxă de școlarizare, reexaminare etc.)