Anunț studenți licență / master anul I

 
 

A N U N Ț

în atenția studenților anului I de studii 2021/2022 -programele de studii de licență și master

 

În vederea eliberării documentelor de student – carnet și legitimație reducere transport, studenții anului I de studii – licență și master,  care nu au depus la dosarul de student fotografii, sunt rugați să le aducă la decanatul facultății, sala A.I.61, între orele 10.00-14.00, în ziua în care vor fi programați pentru ridicarea acestor documente, după cum urmează:

 

Licență

Nr.crt.

Programul de studii de licență

Grupa

Ziua programată pentru ridicarea documentelor de student

1.

Zootehnie

4101

06.10.2021

4102

07.10.2021

2.

Tehnologia prelucrării produselor agricole

4103

08.10.2021

4104

11.10.2021

4105

12.10.2021

3.

Protecția consumatorului și a mediului

4106

13.10.2021

4107

14.10.2021

 

Master

Nr.crt.

Programul de studii de master

Ziua programată pentru ridicarea documentelor de student

1.

Antreprenoriat în producțiile animaliere

15.10.2021

2.

Biosecuritatea produselor alimentare

18.10.2021

3.

Tehnologii speciale în industria alimentară

19.10.2021

4.

Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare (Food safety and biosecurity)

20.10.2021