Bursa Bobocului USAMV

 
 

BURSA BOBOCULUI USAMV! Oferim 30 de burse, iar una dintre ele poate fi a ta.

 

 

Dăm startul unei competiții dedicate studenților din anul I licență - Bursa Bobocului USAMV - în care toate cheltuielile vor fi acoperite de USAMV! Ea constă într-o vizită ghidată pe parcursul a 2 zile la stațiunile didactice ale Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București:

 • Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Pietroasa;
 • Stațiunea Didactică și de Cercetare – Dezvoltare Ferma Moara Domnească;
 • Pepiniera și Ferma Pomicolă ISTRIȚA.
 • Degustări, socializare și distracție studențească!

 

Înscrierea se face prin completarea acestui formular https://forms.gle/LDvK4nPfw3tT5zSr9 până pe 10.10.2021 inclusiv, iar selectarea câștigătorilor are loc pe 11.10.2021 și se va realiza prin random.org

 

REGULAMENT

privind organizarea și desfășurarea CONCURSULUI

BURSA BOBOCULUI USAMV

Vizită stațiuni USAMV BUCUREȘTI

 

Secțiunea I. DATE GENERALE

Art. 1. Organizatorul concursului Bursa Bobocului USAMV– Vizită stațiuni USAMV BUCUREȘTI este Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Art. 2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Art. 3. Prin înscrierea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament.

Art. 4. Scopul concursului este obținerea unei burse, Bursa Bobocului USAMV, constând într-o vizită de 2 zile, în perioada octombrie-noiembrie 2021, la stațiunile USAMV din București (Stațiunea Didactică și de Cercetare – Dezvoltare Agronomică Moara Domnească, Statiunea Didactică de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură Pietroasa-Istrița).

Costurile acestei vizite vor fi suportate de către USAMV și vor asigura studenților cheltuielile care să acopere costurile de cazare, masă, transport la Stațiunile Didactice și o vizită la Vulcanii Noroioși.

Toate informațiile oferite pe parcursul vizitei îi vor ajuta pe beneficiarii burselor pe parcursul anilor de studii pentru descoperirea anumitor pasiuni care îi vor orienta către alegerea unei posibile cariere în domeniu studiat.

 

Secțiunea II. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Art. 5. Înscrierile la concurs se vor desfășura în perioada: 06 – 10 octombrie 2021, iar extragerea va avea loc în data de 11 octombrie 2021, în conformitate cu prevederile prezentului regulament oficial.

 

Secțiunea III. DREPTUL DE PARTICIPAREA LA CONCURS

Art. 6. La concurs au dreptul să participe doar bobocii, studenții USAMV din anul I, licență.

Art. 7. Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului regulament oficial.

 

Secțiunea IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Art. 8. Persoanele înscrise la concurs trebuie să fie studenți în anul I la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

 

Secțiunea V. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

Art. 9. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile prezentului regulament.

 

Secțiunea VI. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Art. 10. Fiecare participant are posibilitatea de a câștiga o bursă oferită de către USAMV din București prin înscrierea la concurs pe formularul postat pe pagina de facebook a USAMV și a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră USAMV din București: https://www.facebook.com/usamv/; https://www.facebook.com/consiliere.usamv/.
Vor fi acordate 30 de burse care constau într-o vizită de 2 zile, în perioada octombrie-noiembrie 2021, la stațiunile USAMV București (Stațiunea Didactică și de Cercetare – Dezvoltare Agronomică Moara Domnească, Statiunea Didactică de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Pomicultură Pietroasa-Istrița), vizită suportată în totalitate de către USAMV din București. Costurile acestei vizite vor fi suportate de către USAMV și vor asigura studenților cheltuielile care să acopere costurile de cazare, masă, transport la Stațiunile Didactice și o vizită la Vulcanii Noroioși.

Art. 11. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 11 octombrie 2021, printr-o postare dedicată pe pagina de facebook a USAMV București și a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră USAMV din București: https://ro-ro.facebook.com/usamv/; https://www.facebook.com/consiliere.usamv/.

Art. 12. Câștigătorii vor fi contactați de către organizatorul concursului în maximum 2 zile de la data afișării rezultatelor pe pagina de facebook.

Art. 13 Bursa câștigată nu poate fi înlocuită cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de bursa acordată sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care nu sunt valide datele celor 30 de câștigători, se va efectua o alta extragere, în termen de 5 zile de la încheierea concursului și se vor redistribui bursele nerevendicate.

Art. 14. Câștigătorii bursei vor intra în posesia premiului în cursul lunii noiembrie 2021, data exactă fiind anunțată ulterior. Art. 15. Câștigătorilor concursului nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte, transportul, cazarea și masa fiind suportate integral de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

 

Secțiunea VII. CRITERII DE SELECȚIE A CÂȘTIGĂTORILOR

Art. 16. Selecția câștigătorilor se va face utilizând aplicația random.org prin alegerea de tip aleator a 30 de persoane înscrise în concurs și care îndeplinesc obligatoriu criteriile de selecție. Se va afișa ulterior un print screen privind procesul de selecție aleator.

Art. 17. Juriul pentru validarea câștigătorilor și aprobarea premiilor este constituit dintre reprezentanți ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Componența juriului este următoarea:

 • Președinte:
  • Prof. univ. dr. Răzvan Ionuț TEODORESCU – Rector
 • Membri:
  • Prof. univ. dr. Mircea MIHALACHE - Prorector Didactic
  • Ing. Oana MIHALAȘCU – Director Departament Orientare în Carieră
  • Alexandra Cornea – Departament Imagine și Comunicare

 

 

Secțiunea VIII. PROTECȚIA DATELOR

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 190/ 2018, precum și Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016. Ca atare, organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor prezentului concurs și să le utilizeze în conformitate cu prevederile acestui regulament și cu legislației în vigoare.

Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare și actualizare a acestor date și de ștergere a datelor personale. Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale către organizator, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor de organizator exclusiv pentru a informa participanții cu privire la noi concursuri și informații care privesc demersurile organizatorului pentru promovarea produselor pe care le comercializează.

 

Secțiunea IX. TERMENE ȘI CONDIȚII

Art. 18. Participarea la concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament.

Art. 19. Orice informație incompletă sau declarație falsă de identitate sau de adresă va atrage eliminarea automată din concurs a participantului.

Art. 20. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica exactitatea informațiilor furnizate de participanți.

 

Secțiunea VIII. FORȚĂ MAJORĂ

Art. 21. Organizatorul nu poate fi tras la răspundere dacă, din motive independente de voința sa, desfășurarea concursului va suferi modificări, va fi amânat sau se anulează integral sau parțial.

Art. 22. Organizatorului nu i se pot solicita compensații. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida în orice moment și fără notificare prealabilă înscrierea oricărui participant care nu respectă prezentul regulament.

Art. 23. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București din data de 05.10.2021.

 

Regulamentul în format pdf poate fi descărcat de aici.