Programul EURO 200

 
 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.297/2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004, privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, se primesc noi cereri pentru  derularea Programului EURO 200  până la data  de 14 aprilie 2022.

Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi şi /sau studenţi din învăţământul de stat  sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, cu venituri brute lunare  de maxim  250 lei pe membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator, fără a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat.

Studenţii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator, conform anexei, însoţită de următoarele documente:

  • copie a actului de identitate;
  • copii ale certificatelor de naştere sau a actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membrii ai familiei care beneficiază de prevederile prezentei legi;
  • adeverinţe pentru venit, în original, ale membrilor familiei.

 

Calendarul poate fi vizualizat aici.