TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 
 

DOMENIUL: ZOOTEHNIE

Programul de studiu: TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2022-2023 (nou)