TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 
 

DOMENIUL: ZOOTEHNIE

Programul de studiu: TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2023-2024 (nou)