ANTCONSRO

 
 
 

Titlul proiectului: Evalurea expunerii consumatorilor la antibiotice prin  aportul de produse animaliere în România

 

RO

Rezumat

Rezistența antimicrobiană (AMR) a devenit un fenomen global care afectează sănătatea publică și generează costuri considerabile în materie deasistență medicală. Utilizarea excesivă și necorespunzătore a antibioticelor din domeniul sănătății animale și umane este principală cauză a creșterii acestui fenomen deosebit de îngrijorător. Un chestionar relevant, valid și precis aplicat la 500 de persoane (total 2000) din fiecare macroregiune a României va conduce la o evaluare obiectivă a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației privind utilizarea antibioticelor. Reziduurile de antibiotice din produsele de origine animală vor fi determinate calitativ și cantitativ din produsele alimentare cu frecvența cea mai mare de consum. Testele calitative vor fi efectuate pe un număr de 600 de probe (300 probe din produse lactate și 300 probe din carne și produse din carne) iar probele confirmate pozitiv vor fi supuse analizelor cantitative. Estimarea expunerii populației din România la antibiotice prin consumul de produse de origine animală va fi calculată prin sisteme de ecuații unanim acceptate. Cercetările realizate, abordările eficiente și inovative vor conduce la elaborarea unui sistem model de supraveghere, monitorizare și evaluare a consumului de antibiotice prin aportul de alimente de origine animală. Rezultatele obținute vor oferi informații suport pentru viitoarele politici și campanii de conștientizare a producătorilor de alimente și consumatorilor privind efectelor negative ale utilizării excesive și necorespunzătoare a antibioticelor.