Titlul proiectului: Implementarea măsurilor de bunăstare a bivolilor, în relaţie cu indicatorii de producţie, reproducţie şi economici în diferite module de ferme, cu impact asupra dezvoltării durabile a speciei (2015-2018)

 

Programul: Proiect Plan Sectorial ADER 2020

Cod proiect: 811/2015

 

Echipa de cercetare: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bubalinelor Șercaia -coordonator; Universitatea de Stiinte Agronomice și Medicină Veterinara din București -partener.

Director / Responsabil de proiect: Prof. dr. Livia Vidu -USAMV București

Membrii echipei de cercetare: Prof. dr. Mărginean Gheorghe, Prof dr. Călin Ion, Conf. dr. Băcilă Vasile, Conf dr. Popa Răzvan, Conf. dr. Marin Monica, Sef lucr. Dana Cătălina Popa

Rezumat: Obiectivul principal al proiectului a fost elaborarea unui suport tehnico-științific pentru asigurarea bunăstării și sănătății animalelor. Proiectul și-a propus obținerea rezultatelor următoare: elaborarea unei tehnologii moderne de creştere a bivolilor în ferme de dimensiuni medii şi mari; elaborarea ghidului de bunăstare pentru fermele de bivoli de dimensiuni medii şi mari, în vederea dezvoltării durabile a speciei; îmbunătăţirea parametrilor de producţie şi creşterea cantităţii de materie primă pentru piaţa produselor obţinute de la bivoli; îmbunătăţirea parametrilor de reproducţie în fermele de dimensiuni mijlocii, în vederea rentabilizării creşterii bivolilor.

Website: www.bivoli-sercaia.ro