Titlul proiectului: Fundamentarea criteriilor de selecție în populația de Bivol Indigen Carpatin în vederea ameliorării rasei (2011-2014)

 

Programul: Proiect Plan Sectorial ADER 2020

Cod proiect: 713/2011

 

Echipa de cercetare: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia -coordonator; Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești -partener; Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinara din București -partener.

Director / Responsabil de proiect: Prof. dr. Livia Vidu -USAMV București

Membrii echipei de cercetare: Prof. dr. Mărginean Gheorghe, Prof dr. Călin Ion, Conf.dr.Răzvan Popa

Rezumat: Obiectivele proiectului au fost: îmbunătăţirea metodelor cu care se execută operaţiile de selecţie şi reproducţie in creşterea bivolului în România; izolarearea reproductivă a Bivolului Indigen Carpatin pentru a nu pierde din fertilitatea prezentă a populaţiei, dobândită în urma unui îndelung proces de aclimatizare; aplicarea celor mai noi criterii de selecţie şi utilizare a genitorilor populaţiei; implementarea celor mai eficiente procedee de execuţie şi monitorizareare a producţiei populaţiei pentru obţinerea unei fertilităţi superioare; producerea de material de reproducţie indigen, aclimatizat în condiţiile locale şi suprimarea importului de material de reproducţie pentru bivol, care prezintă riscul reducerii fertilităţii populaţiei de bivol; evaluarea valorii de ameliorare a populaţiilor de bivol indigen carpatin prin cel puţin două modele de predicţie; estimarea valorii economice a creşterii bivolului indigen în sistem tradiţional.

Website: www.bivoli-sercaia.ro