Titlul proiectului: Sistem informatic pentru trasabilitatea produselor pescărești bazat pe tehnologia cloud computing

 

Programul: PN-II

Cod proiect: TraSiPesc, Contract nr. 167/20141

 

Director / Responsabil de proiect: NICOLAE Carmen Georgeta

Membrii echipei de cercetare: DIACONESCU Ștefan, MARIN Monica Paula, DINIȚĂ Georgeta, BAHACIU Gratziela Victoria, MALOȘ Gabriela, ISBĂȘESCU Teodor Ion, BÎRLOIU Gabriel Dan.

Rezumat: Proiectul a dezvoltat un sistem prin care sa poată urmări trasabilitatea produselor pescărești utilizând un sistem informațional – TRASIPESC. TRASIPESC este platforma online care permite înregistrarea facilă a informațiilor despre pește și produsele pescărești în întreg lanțul de producție - aprovizionare - desfacere și identificarea rapidă a traseului acestora de către autorități și consumatori. Platforma asigură toate facilitățile de înregistrare și identificare a peștelui și produselor pescărești pentru toți cei implicați în acest proces: centre de primă vânzare, acvacultori, importatori, procesatori, distribuitori și consumatori. Utilizarea platformei TRASIPESC aduce un plus de transparență în comerțul cu pește și produse pescărești, având un impact major asupra creșterii încrederii consumatorilor și a identificării rapide a loturilor compromise. Datele înregistrate în platforma TRASIPESC sunt puse la dispoziția autorităților în domeniu, cu scopul de a facilita urmărirea dinamică a loturilor de pește și produse pescărești în piață, precum și pentru orice tip de statistici necesare.

Website: http://www.proiecte-cercetare.ro/TraSiPesc/index.html