Titlul proiectului: Sistem informatic de conducere destinat exploataţiilor piscicole din regiunea de dezvoltare sud-est cu implicaţii asupra pieţei

 

Programul: PN-II

Cod proiect: MGRAR, Contract nr. 52123/2008

 

Director / Responsabil de proiect: NICOLAE Carmen Georgeta

Membrii echipei de cercetare: DIACONESCU Ştefan, DIACONESCU Cristiana, DINIŢĂ Georgeta, POPA Răzvan Alexandru, POPA Dana Cătălina, UDROIU Alina, COSTACHE Mioara, RADU Daniela, BUCUR Cecilia, CRISTEA Viorel Mihail, MIHAIESCU Dan Eduard, IONESCU Alexandru Dan, IONESCU Salomeea Oana, PUŞCAŞU Ştefan Victor Egmont, VLĂŞCEANU Florentina Laura, CÎRJAN Sorin, SIMION Adrian.

Rezumat: Prin proiect a fost realizat un sistem informatic de gestiune în exploataţiile piscicole – SIGREP. SIGREP este un produs software care permite o gestiune eficientă a principalelor resurse existente în cadrul unei exploataţii piscicole prin planificare, urmărire şi analiză. Utilizarea unui produs software pentru gestiune şi suportul deciziei într-o exploataţie (fermă) piscicolă are multiple avantaje în comparaţie cu gestiunea fără ajutorul unui produs software dedicat. Avantajele majore ale utilizării SIGREP sunt legate de: creşterea performanţelor fermei piscicole: profit şi producţie mai mare, reducerea eforturilor de gestiune a resurselor, reducerea pierderilor de energie şi de apă şi creşterea calităţii managementului.

Website: https://www.yumpu.com/ro/document/read/30959520/sistem-informatic-de-conducere-destinat-