Titlul proiectului: Proiect de mobilitate pentru cercetători

 

Programul: PN-III-P1-1.1

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-MC-2018-1491, Contract nr. 523/17.10.2018

 

Director / Responsabil de proiect: NICOLAE Carmen Georgeta

Membrii echipei de cercetare: NICOLAE Carmen Georgeta

Rezumat: Prin intermediul proiectului a fost efectuat un stagiu de cercetare pentru acces la infrastructură/baze de date/biblioteci/arhive la China Agricultural University, Beijing, R.P. China, în perioada 20-28 Noiembrie 2018.

Website: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori, https://uefiscdi.gov.ro/resource-85361