Titlul proiectului: Elaborarea unui program de ameliorare genetică la populațiile de ciprinide de interes bioeconomic și ecoeconomic în vederea creșterii competitivității pe piața de material biologic

 

Programul: POSDRU/89/1.5/S/63258

Cod proiect: 343085, Contract de cercetare 85/30.11.2011

 

Director / Responsabil de proiect: NICOLAE Carmen Georgeta

Membrii echipei de cercetare: NICOLAE Carmen Georgeta

Rezumat: Obiectivul proiectului l-a constituit elaborarea unui program de ameliorare genetică a ciprinidelor de interes economic, astfel încât factorii interesați, reprezentați de la ANARZ, ferme piscicole, centre de cercetare și entități din domeniu, să fie beneficiarii unui material biologic competitiv pe piață.

Website: -