Lista candidaților pentru locurile vacante - sesiunea IULIE 2022