Admitere ONLINE
Perioada de înscriereCriterii de admitere

LICENȚĂ
08 - 26 iulie 2024

70% media de la Bacalaureat

30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie.

MASTER
03 - 17 iulie 2024

10% Probă scrisă (eseu)/online

90% Media anilor de studii de licență

 
Alege programul de studii dorit
LICENȚĂMASTER
Zootehnie Antreprenoriat în producțiile animaliere
Tehnologia prelucrării produselor agricole Tehnologii speciale în industria alimentară
Protecția Consumatorului și a Mediului Biosecuritatea produselor alimentare
Controlul și expertiza produselor alimentare  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare
(cu predare în limba engleză Food safety and biosecurity)
Științe gastronomice   Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher
  Expertiza produselor agroalimentare
NUMĂR DE LOCURI ADMITERE
LICENȚĂ

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de licență 

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați

    

 Facultatea de INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUCȚIILOR ANIMALIERE

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 25 64

Zootehnie Zootehnie IF/240 90
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole IF/240 150
Protecția consumatorului și a mediului IF/240 90
Controlul și expertiza produselor alimentare IF/240 100
Științe inginerești aplicate Științe gastronomice IF/240 60
MASTER

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de master

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot fi

școlarizați

    

 Facultatea de INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUCȚIILOR ANIMALIERE

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 25 64   

Zootehnie Antreprenoriat în producțiile animaliere IF/120

20 buget

55 taxă

Ingineria produselor alimentare Tehnologii speciale în industria alimentară IF/120

25 buget

60 taxă

Biosecuritatea produselor alimentare IF/120

65 buget

60 taxă

Expertiza produselor agroalimentare IF/120

35 buget

60 taxă

Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare (cu predare în limba engleză Food safety and biosecurity) IF/120

65 buget

60 taxă

*IF - învățământ cu frecvență
 

Ai nevoie de ajutor? Vrei informații suplimentare?
Intră în grupul de WhatsApp

 
 

Vezi turul facultății făcut de
Antonia!

 

Descoperă-ți pasiunile și alege-ți o profesie
de viitor la USAMV București!

 
 
 
ÎNSCRIE-TE ÎN 3 PAȘI
 
 
 

Ești nehotărât, vrei să cunoști campusul?

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programează o discuție cu unul din consilierii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
Află detalii despre Programele de Studii disponibile. Vezi aici
Vrei să afli mai multe despre viata #extraordinară de student la USAMV? Vezi aici ghidul studentului
Vrei să afli istoricul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară? Vezi aici
 
 
 

LICENȚĂ 2024

 

Desfășurarea concursului

 

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025 accesând următoarele documente:

 

 

Documente necesare

 

Completarea și depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere pentru toate opțiunile selectate) de către candidat presupune atașarea următoarelor documente în secțiunea dedicată încrierii on-line:

  • Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii);
  • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
  • adeverinţă eliberată de liceu, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2024;
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
  • fotografie tip carte de identitate (* vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea anului universitar 2024-2025);
  • buletinul sau cartea de identitate;
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, romi și persoane cu dizabilități).

 

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere - online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

 

 

 

Înscrie-te online acum accesând https://admitere.usamv.ro!

 

Arhivă: